Tổng đài IP UCM6202

7.774.000 

-Tổng đài IP có 2 FXO cổng vào bưu điện.
– Ra 2 FXS máy lẻ analog.
– 500 máy lẻ SIP.
– Có ghi âm.
– 30 cuộc gọi đồng thời.
– 2 cổng LAN.