Nguồn cấp POE 48V

280.000 

Input: 100-240VAC, 0.75A MAX 50/60Hz.
Output: 48VDC, 0.5A.
Chân 4, 5 điện dương; chân 7, 8 điện âm.
Tốc độ truyền: 10/100Mbps.
Cắm vào sử dụng, không đòi hỏi cấu hình.