Dịch vụ Tư Vấn Kế toán – Báo Cáo Thuế

  • Với kinh nghiệm dày dặn, kiến thức sâu về mảng kế toán tài chính. Công ty Khang Gia Phúc đã mở rộng thêm dịch vụ Tư Vấn Kế toán & Báo Cáo Thuế chủ yếu như báo cáo thuế theo tháng hoặc quý, báo cáo tài chính năm. Hỗ trợ tư vấn quyết toán thuế.
  • Phương châm: Giá cả hợp lý, chất lượng tốt nhằm để phục vụ cho các công ty có loại hình thương mại, dịch vụ, bất động sản trong nước lẫn công ty có vốn nước ngoài đang có nhu cầu tiết kiệm chi phí.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *